VAKUMLU YÜKLEYİCİ VİDANJÖR

Vakumlu yükleyiciler fosseptik çukurlarında bulunan her türlü yaş ve kuru maddelerin vakumlanarak bulundukları yerden alınma görevini üstlenmişlerdir. Bu vakumlama neticesinde tıkalı olan bölge temizlenir ve alınan atıklar başka bir depolama alanına nakledilir.
Vakumlu yükleniciler iki tipte üretilmiştir. Birincisi endüstriyel atıklar ikincisi de belediyelerin kullanımı içindir. Endüstriyel vakumlayıcıların görevi yaş veya kuru olan maddelerin emilmesini sağlamaktır. Belediye için kullanılanlarda ise yalnızca yaş maddelerin emilimi sağlanır.
Vakum makinalarının ağızları 8 ya da 6 inç çapından oluşmaktadır. Emme işlemi sırasında çok güçlü bir vakumlama uygularlar böylelikle atık malzemelerin süratle tank içerisinde doldurulması sağlanmış olacaktır.
Vakumlama işleminde kullanılan vidanjör boruların içerisindeki pis ve katı atıkları da çekerek alabilecektir. Bu işlem insan gücünün etkisiz kaldığı durumlarda yapılır ve daha uygundur. Bu nedenle de herkesin mutlaka ihtiyacı olabilecektir.

Bir Cevap Yazın